فیلتر کردنرنگ.قیمت.اندازه.....مرتب سازی1
قیمت- تومان:
انواع آویز دست با قیمت و کیفیت مناسب |لذت تحویل فوری را با طب فیکس تجربه کنید.فروشگاه اینترنتی طب فیکس

آویز دست یا اسلینگ Sling وسیله ای از جنس پارچه است که از گردن آویزان شده تا اندام فوقانی را محافظت کند. آویز دست زیر ساعد را حمایت کرده و نیروی وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل میکند.
از آویز دست در آسیب ها و یا بعد از اعمال جراحی اندام فوقانی استفاده میشود.
این وسیله میتواند تحمل یک گچ سنگین دست را راحت تر کرده و موجب شود تا فشار کمتری از جانب وزن گچ به شانه وارد گردد.در درمان بسیاری بیماری های مچ دست و انگشتان که مدتی استراحت و بیحرکتی به بیمار کمک میکند، از آویز دست استفاده میشود.
از این وسیله برای کمک به بیحرکتی بیشتر ساعد، مچ دست و کف دست بعد از درمان شکستگی ها و یا ترمیم تاندون یا اعصاب ناحیه استفاده میشود. آویز دست موجب میشود تا مچ و کف دست کمی بالاتر قرار گزفته و کمتر ورم کنند.